Uw
informatiebeveiliging
op orde met
Audit Orde


Experts in
ISO 27001/NEN7510 en ISO 9001 certificering
GDPR/AVG compliancy
en Risico- en Kwaliteitsmanagement


Over ons

Van waar de naam Audit orde?


 • Missie - “Orde scheppen in audit-resultaten, adviezen en verbetermaatregelen met als doel om de organisatie wendbaar en weerbaar te maken op het gebied van veiligheid van vertrouwelijke informatie, nieuwe maatschappelijke risico’s, hogere klanttevredenheid en continue verbetering.”
 • Audits - Een “Audit” is een systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of activiteiten op het gebied van kwaliteit, risico’s en informatiebeveiliging overeenstemmen met geplande maatregelen, en of deze maatregelen op doeltreffende wijze geïmplementeerd werden.
 • Orde - De zaken op “orde” hebben is essentieel voor dit vakgebied waar alles draait om het nakomen van afspraken, en het bijbehorende gevoel van veiligheid.

Ontmoet onze professionals


Wat kunnen wij voor u betekenen


Audit orde helpt organisaties met advies en begeleiding rondom het managen van de risico’s bij informatiebeveiliging. Dit kan op het niveau van een Informatie Security Management Systeem, of op losse onderdelen zoals Fysieke beveiliging, Logische toegangscontrole, Business Continuity, Personeel, Juridische aspecten, Beveiliging in applicatie- / netwerkbeheer en applicatie- en systeemontwikkeling.

Informatiebeveiliging

 • Inrichting Managementsysteem (ISMS) voor informatiebeveiliging (ISO27001/NEN7510)

 • Beveiligingsmaatregelen invoeren en coaching

 • Informatiebeveiligingsplan opstellen en implementeren

 • Trainingen in bewustwording, systeemmanagement en interne audits

 • Certificeringsaudit voorbereiding ISO27001, NEN7510, TPA, DigiD

 • Interne Security Manager coachen, begeleiden of interim invulling

 • Uitvoeren Interne Audits en opstellen programma

Kwaliteitsmanagement

 • Implementatie en inrichting Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, ASL, BiSL en CMMi

 • Doorvoeren gedachtengoed Deming (Plan-Do-Check-Act) en SMART

 • Verhogen effectiviteit kwaliteitsafdeling en interne auditor

 • Integratie managementsystemen (ISO9001 met ISO27001)

 • Migratie van ISO9001:2008 naar ISO9001:2015

 • Invoering Kwaliteitsmanagementtechieken Balance Scorecard, INK, EFQM, TQM of met eigen Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)

Risicomanagement

 • Implementatie en inrichting Risicomanagementsysteem ISO31000:2009

 • Ontwikkelen en verbeteren
  beleid (policy’s) focus op risicomanagement

 • Faciliteren risicobeoordelingssessies
  kwantitatief en kwalitatief

 • Compliancy

Auditing

 • Quick Scan, GAP analyse, Nulmeting tegen gangbare maatlat/ norm

 • Second Opinion geven of verbeteren van bestaande audits

 • Uitvoeren interne audits

 • Opzetten en verbeteren interne auditmethodiek auditplanning en trainen van interne auditoren

 • Second en Third Party audits

 • Certificeringsaudits
  van managementsystemen
  ISO 27001:2005, NEN 7510:2011 , ISO9001:2008 namens Lloyds Register Nederland BV, certificerende instelling geaccrediteerd bij RvA voor QMS en UKAS voor ISMS

Wij zijn trots op onze opdrachtgevers


Zelfstandig samenwerken met Audit Orde?


Audit orde is ook een samenwerkingsverband van zowel freelance professionals als dienstverleners op het gebied van informatiebeveiliging.
Ben je zo'n professional en heb je interesse in samenwerking op bovenstaande thema's dan komen we graag in contact met je.

In het nieuwsWij hebben graag contact


Is uw interesse gewekt en praat u graag verder met ons? Dan maken we graag een afspraak!