ISO20000-1

service management

Managed Services

Bent u actief in de IT met het leveren van diensten (managed services) aan klanten, dan is deze norm wellicht interessant. De ISO20000-1 omschrijft de spelregels waaraan een Service Managment Systeem moet voldoen.

Definitie: Een SMS (Service Management Systeem) is een raamwerk van beleid, plannen, processen, gedocumenteerde informatie en betrokken mensen/ middelen, gericht op het sturen en beheersen van de service management activiteiten binnen de organisatie,

Met de implementatie van een Service Management Systeem conform deze norm:

  • kunt u aantonen dat de kwaliteit van uw Managed Service dienstverlening op orde is en in staat is om continu te verbeteren;
  • kunt u aantonen aan belanghebbenden dat het interne Service Management Systeem adequaat is ingericht en dat je in control bent;
  • gaat de reputatie op het gebied van managed diensten omhoog, en kan je makkelijker en duidelijkere (contractuele) afspraken maken;

Deze norm is opgesteld om vereisten te specificeren voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Service Management Systeem (SMS).

Een SMS ondersteunt het beheersen van diensten (services), inclusief de planning, ontwerp, overgang, levering en verbetering van diensten, die voldoen aan overeengekomen vereisten en waarde bieden voor klanten, gebruikers en de organisatie die de diensten levert.

Toepassing:

De ISO 20000-1 is toepasbaar op alle mogelijke diensten en voor organisaties uit alle branches. Met name is deze norm gericht op Informatie Technologie diensten, maar in principe kunnen ook bijvoorbeeld transport- of waterbeheerdiensten de norm toepassen.

Afgeleide normen:

ISO20000-2:2012: Richtlijn voor toepassing van servicemanagementsystemen. Deze richtlijn sluit niet aan op de ISO20000-1 want is nog gebaseerd op de vorige versie.

ISO20000-10:2018: Concepten en definities van IT Service Management

Norm: ISO20000-1 is verkrijgbaar in de webshop van de NEN https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENISOIEC-2000012018-en.htm De NEN is de enige organisatie in Nederland die deze ISO norm mag uitgeven en verkopen.

Certificeerbaar:

Ja, met een certificaat van een certificerende instelling.

Dit certificaat valt onder accreditatie.

Eisen (interne) auditor:

  • De auditor moet hebben de kwalificaties van een ISO20000-1 of ISO27001 in combinatie met ISO9001.

Relevante links

  • link 1
  • link 2
  • link 3
  • link 4