VIPP

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

Veilige digitale communicatie met uw patient

VIPP is een implementatieprogramma dat wordt beheerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Zorginstellingen (ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, GGZ instellingen en huisartsen) kunnen een VIPP subsidie aanvragen voor het digitaal ontsluiten van informatie tussen patiënt en professional. Daarvoor is in de miljoenennota van 2016 een bedrag van 105 miljoen euro gereserveerd door de minister.

Doel is dat deze instellingen een digitaliseringsslag maken om de zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Dit houdt in dat ziekenhuizen en overige instellingen voor medische specialistische zorg voor 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt. Op medicatiegebied betekent dit dat betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt mogelijk wordt gemaakt met als doel een actueel inzicht in het werkelijke medicijngebruik van de patiënt.

Wanneer een instelling wil weten of een doelstelling gehaald is, vraagt men een eindtoets aan bij een audit-bureau.

Het VIPP programma sluit aan op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan. Dat betekent dat er in dit programma geen nieuwe standaarden worden ontwikkeld maar dat wordt aangesloten bij landelijke standaarden, waaronder:

Het VIPP programma omvat twee delen:

Patiënt en Informatie - gegevensuitwisseling met de patiënt

Patiënt en Medicatie - gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt rondom medicatie.

Elk deel bevat meerdere modules ofwel doelstellingen:

  • Patiënt en Informatie - module A1: Zorginstellingen kunnen de patiënt minimaal een download van medische gegevens bieden;
  • Patiënt en Informatie - module A2: Iedere zorginstelling heeft een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden;
  • Patiënt en Informatie - module A3: Een extra stap te realiseren voor het eind van de subsidiedatum: december 2019. Meer informatie hierover leest u in het programmaplan.
  • Patiënt en Medicatie - module B1: Iedere instelling kan een actueel overzicht van medicatie bieden als onderdeel van het medicatieproces in klinische en poliklinische setting;
  • Patiënt en Medicatie - module B2: Iedere zorginstelling kan medicatie voorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht (inclusief medicatieafspraken) aan de patiënt verstrekken bij ontslag volgens de geldende medicatie richtlijn.

Norm inhoudelijk:

Er zijn meerdere VIPP regelingen van kracht.

VIPP 1: ziekenhuizen (https://www.dus-i.nl/subsidies/v/versnellingsprogramma-informatie-uitwisseling-patient-en-professional). De branchevereniging NVZ helpt met uitleg en adviezen (https://www.vipp-programma.nl)

VIPP 2: zelfstandige klinieken (https://www.dus-i.nl/subsidies/v/vipp-fase-2). De branchevereniging ZKN helpt met uitleg en adviezen (https://zkn.nl/subsidie-vipp)

VIPP 3: GGZ instellingen (https://www.dus-i.nl/subsidies/v/vipp-fase-3). De branchevereniging GGZ Nederland helpt met uitleg (https://www.vippggz.nl/)

Voor de VIPP eindtoets is een handboek geschreven waarin staat hoe de toetsing plaatsvindt. Dit handboek is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Verder heeft de beroepsgroep van Register EDP auditoren (Norea) een overzicht van aandachtspunten (FAQ) gepubliceerd over VIPP algemene zaken en per module A en B: https://www.norea.nl/download/?id=5494

Certificeerbaar:

Nee, dit is eenmalig.

Er wordt per module een aparte VIPP verklaring afgegeven als de toetsing positief is afgerond.

Eisen auditor:

De auditor moet een Register EDP auditor zijn die objectief vaststelt of resultaat gehaald is.

Accreditatie/ Beheer:

Het VIPP toetsingskader wordt beheerd door het ministerie van VWS.

Scroll naar boven