Privacy Statement

 

LEES DEZE MEDEDELING DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT.

Audit orde respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden, en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Audit orde of zijn opgenomen onder vermelding van (of link naar) de betreffende eigenaar.

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

Het is toegestaan deze site door te bladeren en delen ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt.

Relevante links

  • link 1
  • link 2
  • link 3
  • link 4
Scroll naar boven